Waarom een eigen kennisbank met AI nog waardevoller wordt voor de helpdesk of servicedesk

Waarom een eigen kennisbank met AI nog waardevoller wordt voor de helpdesk of servicedesk

Kennis is niet langer slechts een ‘nice-to-have’; het is een essentieel bedrijfsmiddel dat zorgvuldig moet worden gemanaged om concurrentievoordeel te behalen. Of het nu gaat om klantgegevens, operationele processen, of de expertise die medewerkers inbrengen, de capaciteit om deze kennis efficiënt op te slaan, te ontsluiten en te gebruiken kan het verschil maken tussen bedrijfssucces en falen.

Eén van de manieren waarop organisaties hun kennisbeheer kunnen verbeteren, is door gebruik te maken van een geavanceerde technologie: kunstmatige intelligentie (AI). Een kennisbank met AI kan organisaties helpen bij het organiseren en exploiteren van hun waardevolle informatie.

Met een kennisbank met AI kunnen bedrijven snel en gemakkelijk toegang krijgen tot relevante informatie. Door middel van geavanceerde algoritmes kan AI automatisch de inhoud van documenten analyseren en categoriseren. Hierdoor wordt het zoeken naar specifieke informatie vereenvoudigd en versneld.

Bovendien kan AI ook helpen bij het ontdekken van verbanden tussen verschillende stukken informatie. Dit stelt organisaties in staat om nieuwe inzichten te verkrijgen en strategische beslissingen te nemen op basis van een dieper begrip van hun kennisdomein.

Een kennisbank met AI biedt ook mogelijkheden voor het automatiseren van routinetaken. Door repetitieve taken te delegeren aan AI, kunnen medewerkers zich richten op meer complexe en waardevolle taken. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit en efficiëntie binnen de organisatie.

Daarnaast kan een kennisbank met AI ook bijdragen aan het delen van kennis en expertise binnen de organisatie. Met behulp van machine learning kan AI suggesties doen voor relevante documenten of experts die kunnen helpen bij specifieke vraagstukken. Hierdoor wordt het gemakkelijker om kennis te vinden en te benutten, wat leidt tot betere samenwerking en innovatie. Een kennisbank met AI biedt geavanceerde mogelijkheden om de waarde van kennis binnen organisaties te maximaliseren. Door gebruik te maken van AI-technologieën kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken, efficiëntie verbeteren en innovatie bevorderen.

Uitdagingen van traditionele servicedesks en helpdesks

Traditionele servicedesks en helpdesks worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen in het huidige, snel veranderende technologische landschap. Enkele van de meest prominente uitdagingen:

 • Beperkte schaalbaarheid – Traditionele helpdesks kunnen problemen ondervinden bij het schalen van hun diensten om aan groeiende klantbehoeften te voldoen, vooral als ze afhankelijk zijn van een menselijk personeelsbestand dat niet gemakkelijk kan worden uitgebreid of opgeleid.
 • Inefficiënte informatietoegang – Oudere systemen missen vaak geavanceerde zoekfuncties, waardoor het voor medewerkers moeilijk wordt om snel de juiste informatie of oplossingen te vinden. Dit kan leiden tot langere responstijden en een slechtere klantervaring.
 • Gebrek aan personalisatie – Traditionele systemen hebben vaak moeite met het bieden van gepersonaliseerde klantenservice, omdat ze niet zijn uitgerust om data en gedragspatronen te analyseren die kunnen helpen bij het op maat maken van de service.
 • Hoge kosten – De kosten van het onderhouden van een volledig bemande servicedesk kunnen snel oplopen, inclusief salarissen, opleiding, en softwarelicenties.
 • Inconsistentie in servicekwaliteit – Menselijke factoren zoals vermoeidheid, gebrek aan opleiding, of wisselend personeel kunnen leiden tot inconsistenties in de kwaliteit van de klantenservice.
 • Weinig integratie met andere systemen – Oudere servicedesksystemen zijn vaak slecht geïntegreerd met andere zakelijke tools en databases, wat de efficiëntie en effectiviteit vermindert.
 • Verouderde technologie – Naarmate de technologie evolueert, kunnen oudere systemen verouderd raken, waardoor ze vatbaarder worden voor beveiligingsrisico’s en minder compatibel zijn met nieuwe tools en applicaties.
 • Beperkte analytics en rapportage – Zonder geavanceerde analytics-tools is het voor traditionele servicedesks lastig om prestaties te meten en te verbeteren op basis van data-gedreven inzichten.

Door deze uitdagingen aan te pakken, kunnen organisaties hun servicedesk of helpdesk moderniseren en beter afstemmen op de behoeften van de moderne klant en bedrijfsomgeving. Het integreren van nieuwe technologieën zoals AI en kennisbanken kan hierbij een cruciale rol spelen.

Dit geldt zeker als je kennis verkoopt of aanbiedt aan je doelgroep vanuit onderzoek.

Dankzij AI kunnen routinematige en repeterende taken geautomatiseerd worden, waardoor medewerkers meer ruimte krijgen om te werken aan complexere incidenten en een meer gepersonaliseerde aanpak kunnen hanteren.

De rol van AI in het veranderende landschap

In het snel evoluerende landschap van klantenservice en helpdesks vormt kunstmatige intelligentie (AI) een revolutionaire kracht. Met de introductie van AI verschuift de focus van de traditionele servicedeskmedewerker naar een rol van ‘fulldesk engineer’. In deze nieuwe configuratie fungeert de medewerker als een centraal aanspreekpunt voor alle applicaties binnen een organisatie, daarmee tegemoetkomend aan de behoefte van eindgebruikers voor één contactpunt voor alle technische vragen. Dankzij AI kunnen routinematige en repeterende taken geautomatiseerd worden, waardoor medewerkers meer ruimte krijgen om te werken aan complexere incidenten en een meer gepersonaliseerde aanpak kunnen hanteren.

Een sprekend voorbeeld van deze AI-menselijke synergie is Amelia, de digitale Servicedesk Agent. Amelia’s cognitieve capaciteiten worden continu getraind en versterkt door interacties met eindgebruikers. Zoals Amelia voor rechtshulp waarin ook juridische informatie wordt gebruikt. Ze gebruikt Natural Language Processing (NLP) om menselijke taal en context te begrijpen, en affective computing en sentimentanalyses om de emoties en gemoedstoestand van mensen te peilen. Dit zorgt voor een naadloze, empathische interactie tussen de AI en de eindgebruiker.

Bovendien wordt de emotionele intelligentie van AI-systemen steeds geavanceerder. Technologieën zoals facial en voice analysis kunnen emoties detecteren, wat vooral van belang is wanneer een eindgebruiker gestrest of gefrustreerd lijkt. In dergelijke gevallen kan een menselijke medewerker tussenkomen om de situatie te de-escaleren en een meer persoonlijke service te bieden.

De algemene consensus is dat een volledig geautomatiseerde servicedesk voorlopig nog niet haalbaar is, voornamelijk vanwege technologische beperkingen en het onvervangbare menselijke element. AI kan echter een krachtige ondersteunende rol spelen, waarbij menselijke expertise en inzichten worden gecombineerd met geautomatiseerde efficiëntie en analyse. Het resultaat is een meer adaptieve, responsieve en klantgerichte servicedesk die klaar is voor de uitdagingen van de moderne bedrijfswereld.

Zie kennisbanken als een database waarin informatie, documentatie en expertise wordt opgeslagen en beheerd, met als doel deze gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar te maken voor een bepaalde doelgroep.

Wat is een kennisbank?

Er worden soms verschillende definities gebruikt, of begrippen wat een kennisbank eigenlijk is. Wij zien een kennisbank als een gecentraliseerde repository/database waarin informatie, documentatie en expertise worden opgeslagen en beheerd, met als doel deze gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar te maken voor een bepaalde doelgroep. Dit kan variëren van interne teams binnen een organisatie tot externe klanten en partners. Kennisbanken kunnen een breed scala aan inhoud bevatten, zoals veelgestelde vragen (FAQ’s), handleidingen, video-tutorials, whitepapers, en zelfs scripts voor klantenservice.

Definities van een kennisbank

 • Artikel Een enkele eenheid van kennis in de kennisbank, meestal rond een specifiek onderwerp of vraag. Zelf geef ik hier vaak de term “kleinst-verkoopbare-eenheid” aan. Het helpt je namelijk daarmee ook na te denken over wat nog waarde heeft voor je klant, doelgroep of gebruiker.
 • Taxonomie Een manier om gerelateerde artikelen te groeperen, wat helpt bij de navigatie.
 • Tags Trefwoorden of labels die aan artikelen zijn gekoppeld om ze makkelijker doorzoekbaar te maken.
 • Gebruikersinterface De frontend waarmee gebruikers interactie hebben om toegang te krijgen tot de informatie in de kennisbank.

Belangrijkste basiscomponenten van een kennisbank

 • Zoekfunctionaliteit Hiermee kunnen gebruikers snel en efficiënt de informatie vinden die ze nodig hebben.
 • Content Management Systeem (CMS) Hierin kunnen auteurs en beheerders artikelen maken, bewerken en publiceren.
 • Toegangsbeheer Hiermee kan worden bepaald wie toegang heeft tot welke delen van de kennisbank.
 • Analytics en Rapportage Met deze tools kunnen beheerders het gebruik en de effectiviteit van de kennisbank bijhouden.
 • Feedbackmechanisme Hiermee kunnen gebruikers feedback geven op artikelen, wat kan helpen om de inhoud te verbeteren.

Door deze componenten effectief te gebruiken, kunnen organisaties een robuuste en gebruiksvriendelijke kennisbank creëren die bijdraagt aan betere prestaties, klanttevredenheid en interne efficiëntie.

Voordelen van een goed gestructureerde kennisbank

Een goed gestructureerde kennisbank biedt talloze voordelen die de operationele efficiëntie en klanttevredenheid verhogen. Allereerst verbetert het de zelfbedieningsmogelijkheden voor zowel interne teams als externe klanten. Met gemakkelijke toegang tot relevante informatie kunnen veelvoorkomende vragen en problemen snel en zonder menselijke interventie worden opgelost. Dit vermindert de werklast van de klantenservice en maakt snellere responstijden mogelijk.

Ten tweede verbetert een goed georganiseerde kennisbank de consistentie en kwaliteit van de communicatie. Omdat iedereen toegang heeft tot dezelfde goedgekeurde informatie, worden inconsistenties en fouten verminderd. En ten derde stelt de analytics-component van de kennisbank organisaties in staat om het gedrag van gebruikers te volgen en te begrijpen welke informatie het meest nuttig is. Dit leidt tot datagedreven verbeteringen en updates.

Tot slot maakt een goed gestructureerde kennisbank onboarding en training voor nieuwe medewerkers gemakkelijker, omdat ze een directe bron van informatie en procedures hebben om te raadplegen. Kortom, het investeren in een goed opgezette kennisbank levert op de lange termijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve voordelen op.

In plaats van te wachten, kunnen klanten nu onmiddellijk antwoorden en oplossingen krijgen via AI-gestuurde platforms.

De opkomst van AI in servicedesks

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in servicedesks en klantenservice is een game-changer in de manier waarop organisaties met hun klanten en gebruikers communiceren. AI-gedreven technologieën zoals chatbots, automatische ticketing-systemen en zelfs geavanceerde analysesoftware transformeren de traditionele klantenservice-ervaring.

In plaats van te moeten wachten op menselijke tussenkomst, kunnen klanten nu onmiddellijke antwoorden en oplossingen krijgen via AI-gestuurde platforms, wat resulteert in hogere klanttevredenheid en efficiëntie. Deze systemen zijn in staat om een groot aantal vragen te behandelen, variërend van eenvoudige FAQ’s tot meer complexe problemen, en ze leren continu bij om meer gepersonaliseerde en accurate diensten te bieden. Voor servicedeskmedewerkers betekent dit dat ze zich kunnen richten op meer complexe en waardevolle taken, omdat routinevragen en -problemen automatisch worden afgehandeld.

Bovendien maken AI-analysetools het mogelijk om patronen en trends in klantgedrag te identificeren, wat kan leiden tot proactieve oplossingen en een meer gepersonaliseerde dienstverlening. De integratie van AI in servicedesks is dus niet alleen een technologische vooruitgang, maar ook een strategische verschuiving die de manier waarop bedrijven waarde bieden aan hun klanten opnieuw definieert.

Chatbots en virtuele assistenten

Chatbots en virtuele assistenten vormen al langer een integraal onderdeel van de moderne klantervaring en zijn vaak de eerste interactiepunten tussen consumenten en een organisatie. Aangedreven door kunstmatige intelligentie en machine learning, zijn deze digitale agents in staat om een breed scala aan vragen en verzoeken te behandelen, van simpele informatieve vragen tot complexe probleemoplossende scenario’s. De technologie achter deze systemen is geavanceerd genoeg om menselijke taal en intentie te begrijpen, vaak met behulp van Natural Language Processing (NLP). Dit stelt hen in staat om meer contextuele en persoonlijke interacties aan te gaan.

Voor organisaties betekent dit een efficiëntere klantenservice; voor consumenten betekent het snellere en vaak meer accurate antwoorden. Bovendien kunnen chatbots en virtuele assistenten 24/7 beschikbaar zijn, wat bijdraagt aan een naadloze klantervaring. Ze kunnen ook worden geïntegreerd in diverse communicatieplatforms zoals websites, sociale media en messaging apps, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. Niet alleen verbeteren ze de efficiëntie door het automatiseren van routinetaken, maar ze verzamelen ook waardevolle data die kan worden gebruikt voor verdere personalisatie en verbetering van de klantenservice.

Voorspellende analyses

Voorspellende analyses maken gebruik van statistische algoritmen en machine learning-technieken om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen op basis van historische en huidige data. In de context van servicedesks en klantenservice kunnen voorspellende analyses een reeks nuttige inzichten bieden die organisaties kunnen helpen om proactief te zijn in hun aanpak.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe voorspellende analyses kunnen worden toegepast:

 • Ticketvolumes Voorspellende modellen kunnen worden gebruikt om pieken in de vraag naar klantenservice te anticiperen, zoals tijdens vakantieperiodes of na de lancering van een nieuw product. Door deze pieken van tevoren te identificeren, kunnen organisaties hun personeelsplanning optimaliseren.
 • Klantverloop Door klantgedrag en -interacties te analyseren, kunnen organisaties mogelijk ontevreden klanten identificeren voordat ze vertrekken, en preventieve maatregelen nemen om hun ervaring te verbeteren.
 • Persoonlijke aanbevelingen Op basis van eerdere interacties en zoekgedrag kunnen voorspellende algoritmen persoonlijke en relevante informatie of productaanbevelingen doen, wat leidt tot hogere conversiepercentages.
 • Identificatie van probleemgebieden Analysetools kunnen patroonherkenning gebruiken om veelvoorkomende klachten of technische problemen te identificeren, waardoor het bedrijf ze kan aanpakken voordat ze escaleren.
 • Optimalisatie van de klantreis Voorspellende analyses kunnen de paden die klanten doorlopen op websites of in apps in kaart brengen, om knelpunten te identificeren die kunnen leiden tot afhaken of ontevredenheid.

Door deze vorm van analyse toe te passen, kunnen organisaties niet alleen reactief problemen oplossen als ze zich voordoen, maar ook vooruitdenken en strategieën ontwikkelen om problemen te voorkomen en de algehele klantervaring te verbeteren.

Synergie tussen AI en kennisbanken

Waar zit nu de synergie wanneer je AI in gaat zetten voor je kennisbank?

Geautomatiseerde inhoudscreatie 

De synergie tussen kunstmatige intelligentie (AI) en kennisbanken opent nieuwe deuren voor geautomatiseerde inhoudscreatie en optimalisatie van de klantervaring. AI kan een cruciale rol spelen in het analyseren van bestaande content in een kennisbank om lacunes in informatie te identificeren. Daarnaast kunnen machine learning algoritmen klantinteracties en zoekopdrachten analyseren om te begrijpen welke soorten informatie het meest gezocht of nodig zijn. Met deze inzichten kunnen systemen automatisch nieuwe artikelen genereren of bestaande content updaten, zodat de kennisbank altijd actueel en relevant is.

Dit is niet alleen gunstig voor de eindgebruiker, maar ook voor servicedeskmedewerkers. Wanneer een AI-gestuurde chatbot of virtuele assistent een vraag tegenkomt die hij niet kan beantwoorden, kan hij deze informatie uit de kennisbank halen. Zo wordt de kennisbank een dynamische, zichzelf updatende bron die zowel door menselijke medewerkers als AI-systemen kan worden gebruikt. Dit resulteert in een meer samenhangende, efficiënte en effectieve klantenservice-ervaring.

In dit landschap wordt de kennisbank dus niet slechts als een statisch informatiepunt beschouwd, maar als een dynamisch ecosysteem dat in realtime evolueert, dankzij de continue input en analysemogelijkheden van AI. Dit maakt een veel proactievere en gepersonaliseerde benadering mogelijk, die de klanttevredenheid en operationele efficiëntie naar een hoger niveau tilt.

AI-gedreven zoekfuncties

AI-gedreven zoekfuncties revolutioneren de manier waarop gebruikers informatie vinden, zowel in kennisbanken als in andere digitale repositories. Terwijl traditionele zoekmethoden zoals Boolean zoeken en filteren op trefwoorden uit een taxonomie afhankelijk zijn van de gebruiker die precies weet wat hij zoekt, voegt AI een laag van intelligentie en context toe aan het zoekproces. AI kan de intentie achter een zoekopdracht begrijpen en resultaten leveren die niet alleen overeenkomen met specifieke trefwoorden, maar ook met de contextuele behoeften van de gebruiker. Dit is vooral handig als de gebruiker niet precies weet welke termen te gebruiken of wanneer een meer holistisch overzicht van beschikbare informatie nodig is.

Bovendien kunnen AI-gedreven zoekalgoritmen leren van eerdere zoekopdrachten en gebruikersinteracties, waardoor ze met de tijd meer gepersonaliseerde en relevante resultaten kunnen leveren. Ze kunnen zelfs semantische relaties tussen verschillende stukken content identificeren, waardoor ze in staat zijn om meer inzichtelijke en uitgebreide antwoorden te bieden.

Dat wil niet zeggen dat traditionele zoekmethoden verouderd zijn; ze hebben nog steeds waarde, vooral voor gebruikers die bekend zijn met de specifieke terminologie en de structuur van een kennisbank. Echter, de integratie van AI biedt een meer adaptieve en intelligente benadering, die zowel complementair kan zijn aan als een verbetering van traditionele methoden. Het resultaat is een veelzijdiger, efficiënter en gebruikersvriendelijker zoekervaring die zich aanpast aan de behoeften van de moderne gebruiker.

Content curatie en onderhoud

Content curatie en onderhoud zijn cruciale aspecten van een effectieve kennisbank. Het is niet voldoende om simpelweg een verzameling artikelen, FAQ’s en handleidingen te publiceren en deze onbeheerd achter te laten. Dit gebeurt echter veelvuldig bij kenniscentrums die subsidie, budget krijgen voor het onderzoek maar niet voor documentatie en publicatie. In een tijdperk waarin informatie voortdurend evolueert, moeten kennisbanken actief worden onderhouden en bijgewerkt om hun relevantie en nauwkeurigheid te behouden. Dit omvat het regelmatig herzien van artikelen, het verwijderen van verouderde informatie en het toevoegen van nieuwe inzichten en updates.

Content curatie speelt hier een belangrijke rol. Dit betekent het selecteren en organiseren van de meest relevante, betrouwbare en nuttige informatie om te voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Goede curatie draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van de content, maar ook aan de gebruiksvriendelijkheid van de kennisbank. Gebruikers moeten gemakkelijk kunnen navigeren en de informatie vinden die ze nodig hebben, zonder te verdwalen in een zee van irrelevantie.

De inzet van analytische tools kan hierbij zeer behulpzaam zijn. Door het gedrag en de interacties van gebruikers te volgen, kunnen informatiemanagers inzicht krijgen in welke content het meest waardevol is, welke gebieden verbetering behoeven en welke onderwerpen mogelijk ontbreken in de kennisbank.

Ook kunstmatige intelligentie kan een rol spelen in content curatie en onderhoud. AI kan bijvoorbeeld automatische tags en categorieën genereren, suggesties doen voor gerelateerde artikelen, of zelfs helpen bij het identificeren van hiaten in de beschikbare informatie. Door deze technologieën te combineren met menselijke expertise, kunnen organisaties een kennisbank creëren en onderhouden die zowel actueel als uiterst bruikbaar is.

WordPress, een van de meest gebruikte contentbeheersystemen ter wereld, is ook een uitstekend platform voor het opzetten van een kennisbank. Er zijn tal van plug-ins beschikbaar voor het toevoegen van functionaliteiten zoals zoekopties, gebruikersfeedback en analytics.

Implementatiestrategieën

Het optimaliseren van kennisbeheer en klantenservice vereist complexe implementatiestrategieën voor een kennisbank en de integratie met bestaande systemen. Gelukkig bieden open-source oplossingen, WordPress-platforms en web-API-technologieën flexibele en kosteneffectieve manieren om dit te bereiken.

Open-source software is zeer aanpasbaar en meestal gratis te gebruiken. Het kan gemakkelijk worden aangepast aan de specifieke behoeften van een organisatie, met een actieve community van ontwikkelaars die voortdurend bijdragen aan verbetering en uitbreiding. WordPress, een populair contentbeheersysteem, is ook ideaal voor het opzetten van een kennisbank. Er zijn veel plug-ins beschikbaar om functionaliteiten zoals zoeken, feedback van gebruikers en analytics toe te voegen. Bovendien is WordPress gebruiksvriendelijk, zelfs voor mensen zonder technische expertise.

Web-API’s (Application Programming Interfaces) dienen als bruggen tussen verschillende softwaretoepassingen, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. Dit is vooral handig voor het integreren van je kennisbank met bestaande CRM-systemen, helpdesksoftware of andere bedrijfstoepassingen. Met behulp van API’s kunnen gegevens naadloos worden overgedragen en gesynchroniseerd, wat zorgt voor een gestroomlijnde workflow.

Door deze technologieën te combineren, kun je een robuuste en flexibele infrastructuur creëren voor het implementeren en onderhouden van een kennisbank. Door zorgvuldig te plannen en de juiste tools te kiezen, kunnen organisaties een krachtige en geïntegreerde kennismanagementoplossing creëren die schaalbaar, aanpasbaar en in lijn is met hun bedrijfsdoelstellingen.

KPI’s en succesmetingen

Het meten van succes is een essentieel onderdeel van elke implementatiestrategie voor een kennisbank. Key Performance Indicators (KPI’s) spelen hierbij een belangrijke rol en stellen organisaties in staat om objectief de effectiviteit en ROI van hun kennisbank te beoordelen. Zorgvuldig gekozen KPI’s bieden inzicht in verschillende aspecten van de kennisbank, zoals gebruikersbetrokkenheid en snelheid van probleemoplossing.

Een veelgebruikte KPI is ‘Time-to-Resolution’, die meet hoe lang het gemiddeld duurt om een klantvraag of -probleem op te lossen. Dit geeft aan hoe efficiënt de kennisbank is in het verstrekken van bruikbare informatie. Andere belangrijke KPI’s zijn bijvoorbeeld het aantal pageviews, de duur van de sessies en de bounce rate, die samen laten zien hoe gebruiksvriendelijk en relevant de content is.

Gebruikersfeedback is ook waardevol als KPI. Beoordelingen, enquêtes en directe feedback van gebruikers geven inzicht in klanttevredenheid en gebieden die verbeterd kunnen worden. Moderne analysetools kunnen zelfs sentimentanalyse uitvoeren op gebruikersfeedback voor nog meer gedetailleerd inzicht.

Daarnaast zijn er specifieke KPI’s gericht op integratie met andere systemen, zoals het aantal succesvolle API-aanroepen, laadtijden en uptime. Deze technische indicatoren kunnen vroegtijdig problemen signaleren en helpen bij het optimaliseren van de prestaties van de kennisbank binnen een geïntegreerd ecosysteem van tools en platformen.

Door regelmatig al deze KPI’s te monitoren, kunnen organisaties niet alleen de huidige prestaties van hun kennisbank beoordelen, maar ook trends en patronen identificeren die kunnen leiden tot toekomstige verbeteringen. Het uiteindelijke doel is om een dynamische, gebruikersgerichte kennisbank te creëren die een positieve impact heeft op klanttevredenheid en bedrijfsresultaten.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

 • AI transformeert de rol van servicedeskmedewerkers naar meer klantgerichte ‘fulldesk engineers’. Het maakt ook ruimte voor meer complexe taken, aangezien eenvoudige en herhalende taken door AI kunnen worden overgenomen.
 • Een kennisbank dient als een centraal repository voor informatie en heeft verschillende basiscomponenten, zoals artikelen, FAQ’s en gebruikersfeedback.
 • Een goed ontworpen kennisbank verbetert de efficiëntie, vermindert de tijd tot probleemoplossing en verhoogt de klanttevredenheid.
 • Deze technologieën kunnen een aanvulling zijn op menselijke medewerkers en kunnen taken zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen automatiseren.
 • Open-source opties, WordPress en web-API’s zijn waardevolle tools voor implementatie. Low-code platforms kunnen de implementatie en integratie nog verder vereenvoudigen.
 • Het is cruciaal om het succes van de kennisbank te meten met behulp van KPI’s zoals ‘Time-to-Resolution’, gebruikersfeedback en technische indicatoren zoals API-aanroepen en laadtijden.

Door deze elementen zorgvuldig te overwegen en te implementeren, kunnen organisaties een krachtige, efficiënte en gebruikersgerichte kennisbank opzetten die voldoet aan zowel hedendaagse als toekomstige behoeften.

Aanbevelingen voor toekomstige implementaties

Voor toekomstige implementaties van een kennisbank of een AI-gedreven servicedesk zijn hier enkele aanbevelingen:

 • Voordat je begint met de implementatie, is het essentieel om de specifieke behoeften van je organisatie te begrijpen. Dit omvat het identificeren van de pijnpunten die de kennisbank moet aanpakken.
 • Betrek gebruikers en belanghebbenden in het vroege stadium van de ontwikkeling om hun behoeften en verwachtingen te begrijpen.
 • Kies voor een architectuur die gemakkelijk kan worden aangepast en geschaald. Dit is vooral belangrijk als je van plan bent AI en andere geavanceerde technologieën te integreren.
 • Zorg voor een strikt beleid voor gegevensbeveiliging en privacy, vooral als AI-tools betrokken zijn bij het verzamelen en analyseren van gebruikersgegevens.
 • Maak gebruik van API’s en webhooks voor een soepele integratie met bestaande CRM-systemen, databases en andere bedrijfsapplicaties.
 • Overweeg het gebruik van low-code platforms om de implementatietijd te verkorten en toekomstige aanpassingen te vergemakkelijken.
 • Stel vanaf het begin duidelijke KPI’s vast. Gebruik analytics-tools om de prestaties te meten en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.
 • Technologie en gebruikersbehoeften veranderen constant. Zorg daarom voor een plan voor regelmatige updates en doorlopend onderhoud.
 • Zorg voor adequate training en onboarding van personeel en eindgebruikers. Een goed geïmplementeerd systeem is nutteloos als mensen niet weten hoe ze het moeten gebruiken.
 • Implementeer methoden om continue feedback van gebruikers te verzamelen en te analyseren. Dit helpt niet alleen bij het verbeteren van de kennisbank maar ook bij het trainen van AI-modellen.

Door deze aanbevelingen in overweging te nemen, kunnen organisaties de kans op een succesvolle implementatie van een kennisbank of AI-gedreven servicedesk aanzienlijk vergroten.

Misschien ook interessant:

Wil je weten wat het voor jouw kennisbank in de praktijk betekent? Neem dan even contact met mij op, ik help je graag verder edwindekuiper@nieuw-initiatief.nl.

Maandelijks meer inspiratie en tips in je mailbox. Wij schrijven over kennis delen (kennisbanken),  mensen verbinden (community) en samen leren (e-learning).

Tips en inspiratie in je mailbox

Hopelijk heb je de informatie gevonden die je zocht. Maandelijks sturen wij je een e-mail vol tips, ideeën en inspiratie. Meld je aan om die te ontvangen.