Design Being - Man Be Happy

Design Being

Design Being: strategisch en tactisch design- en informatiemanagement.

Je denkt, klaar, het product of merkt staat. Je werkt samen met een marketingbureau die de campagnes voor je uitwerkt, je hebt een IT-dienstverlener die zorgt dat alles beschikbaar blijft, alles wordt netjes beheerd. Laat de klanten maar komen.

Je hebt tijd besteed aan het ontwerp van je product. Je merk ondersteund de klantbeleving en de klant staat centraal. Als je nieuwe producten of aanpassingen van bestaande producten ontwikkelt helpt het als je dit doet vanuit een architectuur. Een architectuur helpt bij herhaling en schaalbaarheid. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij je doelgroep. Je wordt een baken. Een baken waar je doelgroep op gericht is, op kunnen navigeren. Met als resultaat dat je ‘top of mind’ komt te zitten bij potentiële afnemers en waar zij zich mee kunnen identificeren.

design being icon

Wat heb je aan Design Being?

De vakgebieden die we gebruiken met Design Being bestaat uit informatiemanagement en designmanagement. In de loop der tijd is flink onderzocht wat het effect is van designmanagement. Wat blijkt? Ieder bedrijf dat designmanagement in haar DNA heeft opgenomen, presteert aanzienlijk beter dan zijn concurrenten.

Het bewijs:

1.

Het Design Management  Institute (DMI) onderzoekt jaarlijks de bedrijfsresultaten van bedrijven die design inzetten als strategisch instrument t.o.v. bedrijven die dat niet doen. Maar wat is design? Simpel gezegd, design is een methode om problemen op te lossen. Of het nu gaat om een architectonische blauwdruk, een brochure, het signaleringssysteem op een luchthaven, een stoel of een betere manier om de productie op de fabrieksvloer te stroomlijnen – het ontwerp helpt een probleem op te lossen.In 2015 scoorde bedrijven die dit goed implementeren  211% hoger dan bedrijven die dat niet doen.

dmi chart grafiek

2.

McKinsey onderzocht in Europa wat de business waarde is van design (october 2018). Zij volgden de ontwerppraktijken van 300 beursgenoteerde bedrijven over een periode van vijf jaar in meerdere landen en industrieën. McKinsey heeft meer dan twee miljoen financiële gegevens verzameld en meer dan 100.000 ontwerpacties vastgelegd. Geavanceerde regressieanalyse onthulde de 12 acties die de grootste correlatie vertoonden met verbeterde financiële prestaties en bundelde deze acties in vier brede thema’s. De vier thema’s van goed ontwerp vormen de basis van de McKinsey Design Index MDI.

We vonden een sterke correlatie tussen hoge MDI-scores en superieure bedrijfsprestaties. Top-kwartiel MDI-scoorders verhoogden hun inkomsten en totaalrendement aan aandeelhouders (TRS) aanzienlijk sneller dan hun tegenhangers in de industrie gedurende een periode van vijf jaar – 32 procentpunt hogere omzetgroei en 56 procentpunten hogere TRS-groei voor de gehele periode.

Mckinsey-logo

3.

Marktonderzoeksbureau Forrester publiceert elk jaar een overzicht van de tien bedrijven die het best en slechtst zijn in UX. Een ander adviesbureau koppelde er de beurskoersen aan en kwam uit op een achtjaars rendement van 107 procent voor bedrijven uit de top-10, tegen 28 procent voor de tien slechtst scorende bedrijven.

forrester-logo

4.

Interactiebureau Teehan+Lax vroeg zich in 2006 af of bedrijven die betere gebruikservaringen bieden het beter doen op de beurs, immers een indicator voor zakelijke prestaties. Ze stelden vier criteria op die volgens hen erop duiden dat een bedrijf vooroploopt in gebruikservaringen (user experience of UX):

  • zorgvuldig ontworpen producten en/of website;
  • een geschiedenis van innovatie;
  • trouwe gebruikers;
  • zaken met ze doen is een positieve ervaring.

Op basis van deze criteria selecteerden ze tien bedrijven (onder meer Google, Apple, Jetblue, Netflix en Nike) en staken in elk bedrijf 5.000 euro. In een jaar haalden ze met hun ‘UX fund’ een rendement van 39 procent, waarmee ze de grote beursindexen ruimschoots versloegen. Na een jaar stapten ze uit. Hadden ze dat niet gedaan dan hadden ze na 10 jaar een rendement gehad van 450 procent (Nasdaq noteerde 93 procent).

teehanlax-logo

5.

Het Britse Design Council publiceerde in 2004 een onderzoek (onder 1.500 bedrijven) waarin werd aangetoond dat bedrijven die meer in design investeren, relatief succesvoller de beurs en hogere winstmarges genereren. Het analyseerde de beurswaarde van een groot aantal bedrijven met ontwerpprijzen. Die boekten tussen 1993 en 2004 een positief resultaat van 260 procent terwijl dat voor de markt als geheel lag op 60 procent.

Designcouncil-logo

6.

De Engelse auteurs Cooper & Press (1995) onderzochten welke bijdrage design kan leveren aan strategische ondernemingsdoelen.

  • Het veiligstellen van een onderscheidende niche: Bang & Olufsen, Bugaboo.
  • Het overleven in een volwassen industrie met prijsconcurrentie: Apple doet dat in de computerindustrie, Renault in de auto-industrie en Alessi in keukenaccessoires.
  • Het wereldwijd concurreren: Dit is typerend voor multi-internationals zoals Canon, Samsung en General Motors.
  • Het verlenen van diensten in concurrerende markten: Rabobank.
Cooperpress-logo

Verder goed om te weten

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis

We werken met plezier op locatie in binnen- en buitenland

We bestaan sinds 2007, maar we zitten al ruim 25 jaar in het vak. We lopen dus al een tijdje mee. We zijn gedreven en weten waar we het over hebben. Dat kan natuurlijk ook niet anders met zoveel ervaring bij uitgevers, musea en kennisinstellingen.

Nieuw-Initiatief is aangesloten bij de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers)

De aanpak van Design Thinking, Design Doing en Design Being zorgt voor een duidelijke aanpak waarbij er ruimte blijft voor creativiteit en innovatie. Een kracht die ingezet wordt bij bedrijven die zich durven te onderscheiden. Die ook nadenken over het beheer, en een volgende stap willen zetten.

O ja, we zouden het bijna vergeten. Ben je opzoek naar een (UX) designer, informatiearchitect, projectmanager of Scrum-master, wij stropen onze mouwen graag op.

We nodigen je graag uit, maak een afspraak, dan kijken we eerst of het klikt.Na je aanvraag nemen we snel contact op om de details door te nemen. Dan pas gaan we aan de slag.