Inzicht sociaal domein

Juridische kennisbank voor het sociale domein.

Doel

Stimulansz is expert in het sociaal domein met onder meer juridische kennisbanken. Ruim 300 gemeenten gebruiken de kennisbanken van Inzicht sociaal domein. Een compleet pakket aan landelijke en lokale wet- en regelgeving, jurisprudentie, advies, beleid, e-learning en een helpdesk. Deze kennisbanken bevatten juridische kennis binnen de Participatiewet, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening. Bekijk de website voor meer informatie over de kennisbanken. Stimulansz wilde van handboek doorontwikkelen naar een modern platform dat aansluit bij de wensen van de gebruikers.

Aanpak en resultaat

Met Design Thinking (user centric design) zijn de functionaliteiten van het platform bepaald en is er een nieuwe informatiearchitectuur ontworpen. De nieuwe functionaliteiten zijn eerst weergegeven in een wireframe om een betere en coherente gebruikerservaring (UX) te krijgen. Naast de concrete resultaten, zoals een programma van eisen en een globaal functioneel ontwerp, heeft het project ook bijgedragen aan een geheel nieuwe werkwijze.

Na oplevering van een eerste versie, heeft Nieuw-Initiatief de applicatie ook doorontwikkeld. Hierbij was extra aandacht voor het implementeren van ontwerp en ontwikkelprocessen (Scrum en DevOps). Hierdoor is Stimulansz in staat om doorlopend te ontwikkelen.

Resultaten:

  • Vernieuwde “Inzicht sociaal domein” (UX/UI) interactie ontwerp
  • Onderzoek en validatie gebruik informatie in print (boek) en digitaal (informatiearchitectuur)
  • Ontwerp UX/UI, persona’s, customer journeys, prototype, mockups, workshops, begeleiding, analyse, ontwikkelen ecosysteem ivm samenhang met andere producten
  • Begeleiding van realisatie en transitie handboek naar kennisbank
  • Implementatie van ontwikkelprocessen
  • Opleiding

Opdrachtgever zelf aan het woord:

“Edwin heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de vernieuwing van ons handboek tot een modern Kennissysteem (Inzicht Sociaal Domein). Binnen tijd en budget is het systeem overgegaan naar een nieuwe vormgeving en functionaliteiten. Daarbij is de user experience leidend geweest. Het systeem is uniek als kennisbank: volledig responsive en grotendeels adaptive, met mogelijkheden voor de lezer om bij elke tekst eigen tekst toe te voegen, suggesties in te dienen of om de tekst te waarderen. Edwin blijft gelukkig nauw betrokken bij de verdere doorontwikkeling. ”

Evelien Meester, Manager en jurist bij Stimulansz

Klant

Stimulansz

Jaar

2017

Disciplines

Design thinking
Digital (UX/UI) design
Service design (SD)
Interaction design
Content management
Informatiearchitectuur
Projectmanagement

Inzicht sociaal domein op laptop