Content op maat: de w van waanzin en wangedrocht? 3/3

Content op maat: de w van waanzin en wangedrocht? 3/3

Vorige maand heb ik voorbeelden van drie verschillende vormen aangegeven waarbij lezers, luisteraars of kijkers een rol of stem krijgen bij de samenstelling of uitvoering van nieuwe content. In dit derde en laatste artikel geeft uitgever Eugene Wijnhoven voorbeelden van content op maat uit de praktijk van uitgeverij Malmberg. Handig voor de B2B- en B2C-uitgever, zoals educatieve en vakuitgevers. Ook kennisinstituten die informatieproducten uitbrengen kunnen met deze voorbeelden hun voordeel doen.

Van wie komen de praktijkvoorbeelden?

EugeneWijnhovenEugène Wijnhoven is al zeventien jaar uitgever van natuurwetenschappelijke vakken  voor het voortgezet onderwijs. Dit doet hij nu twaalf jaar voor uitgeverij Malmberg. Hij brengt onder meer Nova uit, een serie voor natuurkunde voor het voortgezet onderwijs in de onderbouw en voor vmbo-bovenbouw (gebruikersaandeel in de markt van ongeveer 40%). Ook is hij lid van de raad van C3. Deze stichting promoot chemie onder jongeren.

 

Vorm 1

De maker behoudt alle regie. Hij bedenkt nieuwe content, maar wel zo, dat die met minieme aanpassingen op maat gemaakt kan worden voor de klant.

Eugène Wijnhoven: Dit heeft uitgeverij Malmberg voor veel methoden ingevuld met haar elektronische componenten. Wij leveren een basisleerroute bestaande uit losse eenheden, gevolgd door een diagnostische toets. Onze klant, de docent, kan zowel de volgorde van de leerroute veranderen, als elementen toevoegen of verwijderen in de stof die ze hun leerlingen na hun toets aanbieden.

Groot voordeel: docenten kunnen zo de lesstof afstemmen op waar specifiek hun leerlingen mee worstelen, zodat leerlingen zich uiteindelijk meer lesstof eigen maken.

Mijn ervaring hiermee: in theorie wil de klant altijd graag de mogelijkheid geboden krijgen content zelf op maat aan te kunnen passen. In de praktijk gebruikt slechts een kleine groep klanten deze mogelijkheid actief. Het vergt van hun zijde een tijds- en soms kennisinvestering waar veel klanten tegenop zien.

Mijn tips voor uitgevers: het is duidelijk dat de klant enerzijds content op maat wenst, maar dat anderzijds de stap tussen kant-en-klare-stof en zelf stof ontwikkelen voor velen te groot is. Wat je kunt doen:

1. De Apple-aanpak gebruiken

Dat betekent dat je niet langer eerst een compleet nieuw product ontwikkelt en dan kijkt hoe dat het op de markt doet. In plaats daarvan doe je kleine aanpassingen aan een product. Daarna vraag je feedback van je klant op basis waarvan je weer nieuwe kleine aanpassingen doet. Zo groei je verder en blijf je ondertussen aangehaakt.

2. Je klant helpen het juiste product te kiezen

Onderscheid binnen je klantengroep welke verschillende typen gebruikers er zijn (bijvoorbeeld de actieve early adopter en de passieve gebruiker die iets kant-en-klaars wil) en vertel je klant welk type product het best bij welk type gebruiker past.

Vorm 2

De maker nodigt het publiek uit bij te dragen aan de nieuwe content. (User generated content.)

Eugène Wijnhoven: We doen er heel veel aan zowel de docenten als het bedrijfsleven continu te betrekken bij de lesstof die we uitbrengen, om deze actueel en nauw aansluitend op de praktijk te houden. Zo raadplegen we zes docenten voor ieder hoofdstuk voor de herziening van de serie Nova.

Groot voordeel: je kunt je klanten beter aan je binden, want door hen medeontwikkelaar te maken, wordt jouw product ook hun product.

Mijn ervaring hiermee: in theorie vindt iedereen het belangrijk mee te werken maar in de praktijk is het nog een hele uitdaging mensen vervolgens te mobiliseren.

Mijn tip voor uitgevers: is een tip die ik verrassend genoeg van pornoster Kim Holland kreeg. Tot voor kort was het lastig om voor het Maatschappijdeel van Nova chemische bedrijven bereid te vinden praktijkcases te beschrijven, zodat de relevantie van de droge natuurkunde/scheikundetheorie toeneemt voor (examen)leerlingen. Geen platte promotie uiteraard, maar slechts inhoudelijke beschrijvingen. Ondanks dat een bedrijf met zo’n case gratis en zonder ‘vervuiling’ 100% zijn doelgroep bereikt, was er toch weinig animo. Maar als we van samenwerking af zouden zien, doen we alle leerlingen tekort. Waarop Kim Holland me zei het om te draaien en bedrijven geld te vragen voor het redactioneel bereiken van hun doelgroep. Niet voor de financiering van de lesstof, maar voor die van aanvullende zaken als bijvoorbeeld een congres voor docenten, om je onafhankelijkheid als uitgever te waarborgen. Sinds ik dit toepas, hoef ik niet meer te trekken aan bedrijven maar nodigen zij me zelf op gesprek uit.

Vorm 3

De derde vorm is een mixvorm van de voorgaande twee. De maker behoudt de regie over de content. Hij legt wel zijn gehele klantenbestand meerdere opties voor van hoe de content eruit kan komen te zien. De klant geeft individueel een keus door. De contentvariant die de meeste stemmen krijgt, wordt ten slotte gepubliceerd.

Eugène Wijnhoven:  zowel docent als leerling kan bij ieder hoofdstuk in Nova kiezen tussen twee cases per hoofdstuk, waarbij de ene als basis het profiel Natuur & Gezondheid heeft, en de andere het profiel Natuur & Techniek. We labelen die cases niet, opdat leerlingen verder kijken dan hun (profiel)neus lang is, en zich laten leiden door hun primaire interesse. Ook de zogenaamde M-delen (Maatschappij, de relevantie van het vak) biedt keuze uit minimaal twee bedrijven en/of vervolgopleidingen.

Groot voordeel: leerlingen (onze indirecte klanten) vinden het geweldig te kunnen kiezen, want doorgaans is alles wat ze moeten bestuderen altijd voorgeschreven. Als zij de aangeboden lesstof intensief of gretig gebruiken, zullen docenten ook een voorkeur voor jouw producten uitspreken.

Mijn ervaring hiermee: zowel leraren als leerlingen zijn enthousiast.

Mijn tip voor uitgevers: het idee is dat ons M-deel langzaam maar zeker een databank wordt. Met een databank hoef je niet de contentvariant te publiceren die de meeste stemmen krijgt, zoals bij de definitie van Vorm 3 beschreven, maar kun je de opties die je je klantenbestand voorlegt, zonder extra moeite alsmaar uitbreiden.

 

PS. Zien waar voor uw uitgeverij de kansen liggen? Vraag gratis mijn e-book ‘Contentmanagement als winstgevend proces’ aan.

 

Maandelijks inspiratie in je mailbox?

Ja, stuur mij maandelijks inspiratie en tips