Uitgever aan het woord over hergebruik: ‘We kopen de Eiffeltoren nog maar één keer in’.

Je content slim hergebruiken. Ik roep al jaren dat dit een uitstekend idee is. Niet alleen om meer – of überhaupt nog – winst te maken. Maar ook om als uitgever in de toekomst relevant te blijven. Je toegevoegde waarde ligt in de kennis die je hebt van de content...

Lees meer
standaardiseren

Standaardiseren? Trap niet in de grootste valkuil (4/6)

Blog vier uit een serie van zes over ‘Hoe overleef ik de uitgeefbranche’. In deel drie uit deze serie schreef ik dat standaardisatie een van drie business drivers is voor uitgevers. Mits je dat goed aanpakt. Lees in dit blog hoe. Trap niet in de bekendste standaardisatievalkuil: ‘Goed standaardiseren, dat is nodig...

Lees meer