Van Gogh Museum

Ontwikkelen van een strategie voor de organisatie van de digitale content

Doel

Het Van Gogh Museum is inmiddels wereldberoemd als museum, maar ook als kenniscentrum. Alle kunstwerken en objecten in de collectie van het museum zijn gedigitaliseerd. Maar ook documenten en transscripties zijn in een apart digitaliseringsproject opgepakt.

Dat gaat om een enorme hoeveelheid aan digitale content die eveneens aan elkaar gerelateerd is. Tenslotte schreef Vincent regelmatig over het schilderij waar hij op dat moment aan werkte. Het verhaal dat het museum deelt is beschikbaar in tekst, maar ook in beeld, video en audio. Naast alle documentatie over Van Gogh, beschikt het museum ook over veel digitale afbeeldingen van objecten van tijdgenoten van Vincent van Gogh.

Om deze hoeveelheid informatie goed te kunnen ontsluiten en beheren heeft het museum Nieuw Initiatief gevraagd om een strategie en ontwerp te maken voor het slim beheren, ontsluiten en toegankelijk van al deze assets.

Aanpak

Met een uitgebreid intern gebruikersonderzoek is geïnventariseerd hoe de verschillende assets (digitale bestanden, documenten, foto’s, brieven, audio en video) gebruikt worden, maar ook wanneer deze gebruikt worden. In een aantal sessies hebben we use-cases opgesteld, evenals UX-diagrammen en wire-frames. Ook hebben we gekeken naar de IT-architectuur en kennisarchitectuur van het museum. Er is gekozen voor een oplossing met een ontologie, ofwel een knowledge graph.

Resultaat

Bij realisatie van de uitgewerkte strategie zal de organisatie makkelijker hun verhaal kunnen delen. En sneller verbanden kunnen zien tussen alle beschikbare kennis in beeld, tekst en geluid. Daarnaast bespaart het enorm in de inkoop, doordat al die kennis direct centraal beschikbaar is op één platform.

  • het helpt de hele organisatie (400 fte) om een eenduidig verhaal te communiceren
  • afdeling communicatie & marketing is veel beter in staat om een verhaal te vertellen bij tentoonstellingen of op social media (storytelling)
  • het museum kan producten maken met een verhaal, over de kunstenaar, het werk en hoe producten in de webshop gemaakt zijn. Met als gevolg meer inzicht in Vincent en zijn tijdgenoten voor het grote publiek
  • het verkleint de kans aanzienlijk op dubbele inkoop van bijvoorbeeld fotografen of andere contentmakers
  • het beheer van gebruiksrechten op ingekocht beeldmateriaal wordt makkelijker

Klant

Van Gogh Museum

Jaar

2020

Disciplines

Informatiestrategie
Gebruikersonderzoek
Design Thinking
UX design
Digital design

Noot

We kunnen niet meer materiaal laten zien, door de hoge mate van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Preview in onderzoek en strategie document
cover digitale strategie