Juridische kennisbank

Doel

Schulinck biedt met online kennisbanken een bron aan actuele en vertaalde informatie voor gemeenten. Deze kennisbanken bevatten juridische kennis binnen de Participatiewet, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening. De kennisbank “Grip op” is bedoeld voor de professional. Daarnaast is er een kennisbank “Antwoord op” dat bedoeld is om de burger van informatie te voorzien over mogelijke voorzieningen. Schulinck wilde het systeem eenvoudiger maken voor de gebruiker én beter beheersbaar. Daarom heeft Schulinck gevraagd om het team te leiden voor de volgende onderdelen:

Aanpak en resultaat

Binnen de gestelde tijd is het CMS verder ontwikkeld. Er is een nieuwe informatiearchitectuur ontworpen met bijbehorende infrastructuur. Ook zijn er wireframes ontwikkeld voor nieuwe functionaliteiten om een betere coherente UX te krijgen. Het project heeft naast de project resultaten, zoals een programma van eisen, globaal functioneel ontwerp ook bijgedragen aan de onderliggende proces- en cultuurverandering. De opsomming van resultaten gaat daarom verder dan design en technologie.

Resultaten

  • Vernieuwde “Grip op” gerealiseerd op basis van nieuwe ontworpen architectuur
  • Aansturen van e-media ontwikkelproject “Grip op”
  • Concept UX ontwerp te maken voor “Antwoord op”
  • Informatiearchitectuur en infrastructuur ontwerpen en realiseren
  • Ad-interim het IT-management te vervullen
  • Basis op orde brengen voor innovatie en beheer
  • Visuele schetsen (Wireframes) ontwikkelen voor nieuwe richtingen

Opdrachtgever zelf aan het woord:

“Van mei 2013 tot 2015 is Edwin werkzaam geweest bij Schulinck (Wolters Kluwer) in Reuver. In deze periode heeft hij onder meer aan een nieuwe release van het Schulinck publicatieplatform bij gemeenten en aan het CMS gewerkt en in april 2014 is dit platform ook daadwerkelijk met succes gelanceerd. Dit heeft hij weten te realiseren met zijn team.

Edwin is er daarbij in geslaagd om een hecht en enthousiast team te creëren dat haar plek heeft bewezen binnen de organisatie. Edwin heeft zichzelf in deze periode neergezet als een betrokken, (proces)kritische en enthousiasmerend MT-lid die zijn doelen wist te bereiken en daarmee heeft bijgedragen aan de resultaten van Schulinck – op het gebied van informatiemanagement maar ook in bredere zin. Ik heb prettig en constructief met hem kunnen samenwerken en gezien het voorgaande zal ik Edwin zeer zeker aanbevelen.”

Marja Kleinekoort, Manager Schulinck at Wolters Kluwer

Klant

Schulinck / Wolters Kluwer.

Jaar

2014

Disciplines

Digital design
Design thinking
Digital (UX/UI) design
Content management
Projectmanagement

antwoord op screenshot website