Via Design Thinking vangt een koe een haas!

koe vangt haas

Via Design Thinking vangt een koe een haas!

Wat wil je voor het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt? Continuïteit!
Je wilt dat het bedrijf of de organisatie ook op de lange termijn nog bestaansrecht heeft.

Vroeger of later, loopt iedere branche echter tegen een onzichtbare houdbaarheidsgrens aan. Dankzij maatschappelijke, politieke, economische of technologische ontwikkelingen is het voortbestaan van de gehele branche zo logisch niet meer. Wat dan?

Hoe vangt een koe dan een haas?

Je kunt:

  • Het probleem analyseren. Wat veroorzaakt het probleem? Daar zoek je een oplossing bij.
  • Beslissingen nemen.
  • Je bekijkt welke diverse opties voorhanden zijn, weegt hun voor- en nadelen af, en maakt dan een keuze.

Bekende oplossingsstijlen die prima kunnen werken als het terrein waarop je ze toepast, bekend is. Als alle factoren waarmee je te maken hebt, voorspelbaar of beheersbaar zijn.

Het punt is: dat is niet het geval (meer) wanneer er grootse maatschappelijke, politieke, economische of technologische ontwikkelingen in het spel zijn. Blijf je in deze situatie als bedrijf of organisatie hangen in analyse, dan kom je op een bepaald moment muurvast te zitten, al was het maar dat de tijd je eenvoudigweg inhaalt.

Wat je dan nodig hebt, zijn vernieuwende ideeën en oplossingen

Hier komt Design Thinking om de hoek kijken. Dit is het denkproces waar ontwerpers zich thuis voelen, iteratief, testen en aanpassen.

Bij Design Thinking spelen verrassingen een grote rol

Vaak zijn die verrassingen aanleiding voor grote uitvindingen en innovaties. Net wat je nodig hebt als je bedrijf of organisatie een impuls kan gebruiken.

Om zo’n oplossing uit te denken heb je als directie of managementteam allereerst afgevaardigden nodig van ieder team of iedere afdeling binnen je bedrijf. Met z’n allen kun je het probleem vanuit iedere invalshoek bekijken en beoordelen.

Vervolgens heb je ook iemand nodig, die al deze mensen en hun visies en oplossingen met elkaar verbindt. Wat je feitelijk doet is een radicaal nieuwe oplossing of een radicaal nieuw product bedenken, op basis van kleine stappen die je zet.

Deze stappen bestaan uit:design thinking proces

  1. Framing en analyse, waarbij je met de groep het probleem gaat begrijpen en definieert.
  2. Idee-ontwikkeling, waarbij je met het team zo veel mogelijk ideeën genereert
  3. Prototyping, waarbij je op basis van een prototype je idee meteen in de praktijk gaat toetsen. Door concepten te testen, leer je welke van de ideeën de beste optie is.
  4. Reflectie, testen, aanpassen en valideren

Dit proces is iteratief, dus alle stappen herhaal je met de nieuw verzamelde input van de vorige stap of uit de vorige ronde, net zo lang tot er een oplossing ligt waar je als team tevreden mee bent.

Binnen een paar dagen door te lopen en uit te voeren

Het is een proces wat je binnen een paar dagen kunt doorlopen en uitvoeren. De reden dat het nog niet altijd en overal wordt toegepast wanneer een bedrijf of organisatie vast zit, is het gevoel van loslaten. Er zijn nog managers die denken dat je innovatie strak kunt managen op tijd. Zelf ben ik ook enkele keren innovatiemanager geweest en ik heb geleerd dat je innovatie wel kunt faciliteren, maar niet kunt afdwingen/managen op tijd, bijvoorbeeld volgende week hebben we een mind blowing innovatie, of aan het einde van het kwartaal heb je 2 gamechangers. Faciliteren kan wel én je kunt de directie en bestuur meenemen in richtingen, het proces en deel de ervaringen vooral. Daarnaast is focus en visie nodig vanuit het bestuur.

Enerzijds kost het proces enige tijd en geld, anderzijds weet je van te voren niet wat het proces je oplevert. Bij de traditionele oplossingsstijlen analyse, ontwerp, realisatie, testen, lijkt het alsof je alles in de hand hebt. Maar dat is alleen het geval als de hele wereld om je heen stil staat en je heel zeker bent dat het eindproduct precies is wat jij en je klant wilt hebben. Met Design Thinking wordt veel eerder getest en gevalideerd of je idee/innovatie wel de juiste is. Met de waterval methode kon het maanden duren voordat er getest werd, nu heb je een prototype in enkele weken. Een prototype kan eventueel van karton gemaakt zijn, het idee is om zo snel mogelijk te testen en te valideren met gebruikers.

Realisatie en implementatie zie je formeel terug in het Design Thinking proces, maar dat vind ik een sluitpost. implementatie vereist een andere dynamiek. Daarom hanteer ik naast Design Thinking ook Design Doing en Design Being, daarover later meer.

Zit je als bedrijf vast en zie je om je heen dat ook de rest van de branche vast zit, dan weet je één ding zeker: blijven analyseren gaat je dan ook niet aan een bevredigende uitweg op de lange termijn helpen.

Zelf Design Thinking uitproberen

Herken je deze situatie? Wil je Design Thinking eens uitproberen voor jouw bedrijf, onder leiding van een ervaren procesbegeleider? Stuur Edwin een e-mail, dan krijg je meer informatie hoe we dat bij jou kunnen oppakken. Of kijk eens naar onze Design Thinking Bootcamp voor meer informatie.

Wil je de user experience van je (potentiële) klanten optimaliseren? Dan plannen we graag een gesprek in: +31 (0) 626 665 626.

Maandelijks inspiratie in je mailbox?

Ja, stuur mij maandelijks inspiratie en tips