Renoveren met meer ambitie

Renoveren met meer ambitie

Behaal uw ambitie met energiebesparing

In maart 2012 is onder begeleiding van Nieuw-Initiatief succesvol een nieuwe tool ontwikkeld. In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Essent is in samenwerking met het ingenieursbureau Cauberg-Huygen een tool in de markt gezet voor woningcorporaties. Met deze gratis online applicatie is het mogelijk om van bestaande woningen te berekenen welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn bij een bepaalde energiebesparende ambitie. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het maatschappelijk belang voor wat betreft huurverhogingen.

Ambitie

De provincie Noord-Brabant heeft hoge ambities ten aanzien van energiebesparing in de gebouwde omgeving. De ambitie is om bestaande woningen te renoveren naar een energielabel A , A+ of A++. Daarvoor is publicatiemateriaal (uitwerking van de Toolkit Bestaande Bouw) gebruikt over renovatie energieconcepten, financieringsconstructies en demonstratieprojecten. Deze rapportage integreert technische energieconcepten met toepasbare financieringsconstructies.

De Tool

De adviestool RenoverenAplus geeft op basis van de bestaande uitgangsposities oplossingsrichtingen maatregelen om een bepaalde energie-ambitie te behalen (energielabel). De beperking van de energievraag is hierbij een van de voornaamste uitgangspunten. Naast de resultaten voor de jaarlijkse energiebesparing met Renoveren A+ zijn tevens financieringsmogelijkheden en aandachtspunten (bouwkundig, installaties, bouwfysisch) gegeven om de ambitie te realiseren.

Realisatie

Edwin de Kuiper heeft een functioneel ontwerp en een RFP (Request For Proposal) opgesteld ten behoeve van een gedegen selectieproces. Tijdens dit selectieproces, waarin gekeken is naar de aangeboden oplossing, is ook gekeken naar het IT-bedrijf zelf dat de oplossing mocht ontwikkelen. Hierbij waren continuïteit en gebruik maken van standaarden een belangrijke voorwaarde. Op basis van een Open Source CMS is de tool ontwikkeld. Standaarden als XML en de DITA semantiek waren hier een uitgangspunt. Edwin heeft na de selectieprocedure ook het projectmanagement op gepakt. Tijdens de realisatiefase van het project bleek de rekenmodule toch bijzonder complex omdat naast de investering ook de voorgestelde huurverhoging doorgerekend worden waarbij het gekozen ambitieniveau gehandhaafd moest blijven. Het doel hierbij is gehaald, de tool geeft inzicht in een balans tussen investeringen, energiebesparing en woonlastenverlichting.

Een schitterende tool voor de bestaande woningbouw, nu gerealiseerd.

Maandelijks inspiratie in je mailbox?

Ja, stuur mij maandelijks inspiratie en tips